Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Piteå Science Park – Go Business

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och i denna integritetspolicy beskriver vi hur och varför vi samlar in och hanterar personuppgifter.

Så hanterar Piteå Science Park personuppgifter

Piteå Science Parks, som driver Go Business, uppdrag är att främja utvecklingen inom Piteås spetsområden kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. I våra tre verksamheter innovationsarenan, inkubatorn och konserthuset möts olika perspektiv och kompetenser för att skapa nya idéer som gör Piteå och norra Sverige starkare och intressantare.

För att kunna utföra det uppdrag som vi har behöver vi ofta samla in och hantera personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och i denna integritetspolicy beskriver vi hur och varför vi samlar in och hanterar personuppgifter.

Några utgångspunkter:

  • Vi strävar alltid efter att lagra så lite persondata som möjligt. Vi samlar bara in de data vi behöver för att utföra en uppgift.
  • Vi sparar uppgifter så kort tid som möjligt. Hur länge beror på behovet för att vi ska kunna utföra tjänsten eller som uppdraget har samlats in för.
  • Piteå Science Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet.
  • När får vi samla in och hantera personuppgifter?
  • Piteå Science Park får enbart behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Vid varje behandling av dina personuppgifter så är vi skyldiga att informera dig om vilken rättslig grund som gäller.

Följande rättsliga grunder är de som oftast är aktuella då Piteå Science Park behandlar personuppgifter:

  • att du har lämnat ditt samtycke (till exempel i och med att du gör en ansökan, anmälan eller när du tecknar dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev)
  • för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (till exempel om du deltar i ett eller flera av våra program, projekt eller kluster).

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Uppgifter vid anmälningar till workshoppar, event, program, projekt och kluster

När du för en ansökan eller anmälan till en workshop, ett event, eller ett program, projekt eller kluster samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifterna sparas bara så länge som det krävs för att vi ska kunna genomföra workshoppen eller eventet eller sprida information till dig under tiden som du deltar i våra projekt, kluster eller program.

Ibland behöver vi spara personuppgifter under en längre tid eftersom det är ett krav från finansiärerna av våra projekt (till exempel i våra projekt som finansieras av EU finns krav om arkivering i 10 år).

Lyder under offentlighetsprincipen

Piteå Science Park är ett kommunalt bolag. Information som skickas till oss blir därför allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppgifter vid nyhetsbrev

När du tecknar dig för en prenemeration på vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter. Personuppgifterna sparas enbart så länge som du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Uppgifter om arbetssökande

Om du söker jobb på Piteå Science Park hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Endast de som arbetar med den aktuella rekryteringen har tillgång till dina uppgifter. Vi sparar uppgifterna en kort tid efter att rekryteringen är klar. Vad gäller uppgifter för den som anställs, se stycket nedan.

Uppgifter om anställda och uppdragstagare

Piteå Science Park sparar endast personuppgifter under den tid som är nödvändig för att kunna utföra det som uppgifterna samlades in för. Uppgifter om anställda som registreras i personal- och lönesystem sparas så länge anställningen pågår. Vissa personuppgifter sparas även efter avslutad anställning, på grund av att vi i vissa av våra projekt har krav på arkivering.

Uppgifter till andra leverantörer

Ibland behöver Piteå Science Park lämna personuppgifter till våra leverantörer för att de ska kunna utföra tjänster som vi köper av dem. Om någon av Piteå Science Parks leverantörer behandlar personuppgifter som vi har samlat in för att kunna utföra en tjänst på uppdrag av oss så tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver hur personuppgifterna får hanteras och personuppgiftsbiträdet förbinder sig enligt avtalet att följa lagen.

Länkar till tredje part på våra webbplatser

På Piteå Science Parks webbplatser kan vi publicera länkar som leder till tredje part. Dessa tredjeparts-webbplatser har sina egna policys för hantering av personuppgifter. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser inte följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter och registerutdrag

Du har rätt att kostandsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part. Om din begäran är ogrundad eller orimlig (till exempel begärs upprepade gånger) så kan vi ta ut en avgift.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig så har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte när personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller för arkivering av projekt som kräver det.

Har du frågor?

Om du har specifika frågor om hur något av våra verksamhetsområden hanterar personuppgifter kontakta respektive verksamhetschef.

Kontaktuppgifter till Piteå Science Parks verksamhetschefer:

Innovationsarenan, Greta Wimander:
greta.wimander@piteasciencepark.se
Go Business, Andreas Eklund:
andreas.eklund@piteasciencepark.se
Studio Acusticum: Roger Norén:
roger@studioacusticum.com

Har du frågor om hur Piteå Science Park hanterar personuppgifter?

Om du har frågor om hur Piteå Science Park hanterar personuppgifter kan du alltid kontakta vår kommunikationsstrateg.

Kontaktuppgifter till Piteå Science Parks kommunikationsstrateg:

Kommunikationsstrateg, Amanda Karlsson: amanda.karlsson@piteasciencepark.se

Om du har klagomål

Om du tycker att vi inte har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Integritetsmyndigheten (IMY):
Telefonnummer till Integritetsmyndigheten (IMY): 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, foton och inspelningar.

Vilka regler finns för personuppgifter?

Hur vi får behandla personuppgifter står framför allt i EU:s generella dataskyddsförordning (GDPR), men även i Dataskyddslagen (2018:218) och Dataskyddsförordningen (2018:219). Reglernas syfte är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är ett samlingsbegrepp för till exempel att samla in, registrera, lagra, samköra, skriva ut, överföra elektroniskt, använda och bearbeta olika typer av personuppgifter.