Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektet Go Community ska stärka entreprenörerna i hela regionen

Projektet Go Community ska stärka entreprenörerna i hela regionen. Go Community ägs och drivs av Piteå Science Park för att utveckla Go Business. Projektet pågår 2023.01.01–2026.04.30 . Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Piteå Science Park, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Sparbanken Nord, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Boden Business Park, Övertorneå kommun, Jokkmokks kommun, Vilhelmina kommun och Kalix kommun.

Om projektet

Go Community ämnar ge verktyg för unga vuxna att utveckla sina idéer och genom det skapa förutsättningar för fler företag att bildas. Detta så att framtidens passionsdrivna entreprenörer kan växa sig modigare, vilket gynnar hela samhället och skapar ett varmare entreprenöriellt klimat samt fler attraktiva platser, där människor vill leva, verka och bo. Att ingjutas mod, inspiration och bygga kunskap kring entreprenörskap i en tydlig sammanlänkning med företagare inom kulturella och kreativa näringar samt tjänstenäringen avser projektet även utveckla en testbädd för en inspirerande digital mötesplats för företagare över hela Norr- och Västerbotten. En plats där branschöverskridande utveckling sker, där unga vuxna sätts i kontakt med entreprenörer som skapar platsattraktivitet och där kunskapsutbyte kan ske.

Go Community ämnar även ge aktiv stöttning till:

• Unga vuxnas idéer, verktyg och förutsättningar för entreprenörskap genom ett nytt program/upplägg och en ny målgrupp genom programmet ”Idea Boost”

• Hundratals kreativa och passionsdrivna entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och tjänsteföretag i form av inkubatorprogram (för de som sysselsätter sig heltid i sitt företag, eller har ett nytt ben att utveckla) samt Hangoutprogrammet (för de som sysselsätter sig deltid, men behöver kickstarta sitt företag).

• Utforska och utveckla testbädd för hopkoppling av unga vuxna, entreprenörer från vitt skilda branscher – att utforska format för att få dem att samverka, bedriva kunskapsutbyte och växa tillsammans för ett mer sammansvetsat företagsklimat i norra Sverige, där exempelvis kreatören samverkar med industriföretaget.

Detta ämnar leda till ett stort sammanlänkat nätverk av unga nytänkande nya entreprenörer i norra Sverige, med stark koppling till mer seniora passionsdrivna företagare inom kulturella och kreativa näringar, besöksnäring, tjänsteföretag – men också utforska hur dessa kan samverka med exempelvis grön basindustri med hjälp av en plattform för samverkan mellan olika branscher, olika infallsvinklar och ett utbyte av erfarenheter

Mål

Detta projekt vill bidra till att säkra att vi i denna del av landet skapar goda förutsättningar för unga vuxna, nya företag, tillväxt och branschutveckling för dessa sektorer genom att ta tillvara på just kraften av att samla och stärka dessa sektorer gemensamt, över hela norra regionen. Genom att ge entreprenörer och unga vuxna tillgång till ett välbeprövat digitalt stöd har vi möjlighet utforska hur vi på bästa sätt utvecklar en testbädd som avser skapa mer jämlika förutsättningar för människor att växa i sitt entreprenörskap och utveckla sin business, oavsett var de bor – i stad eller landsbygd, vid kust eller i inland.