Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Piteå Science Park – Go Business

Tillgänglighetsredogörelse

Vi har som mål att vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för Piteå Science Park

Vi har som mål att vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats av In The Cold under uppbyggnad av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades juni 2021.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på amanda.karlsson@piteasciencepark.se så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG